Eksperci

KIM JESTEŚMY

Smart Venture Spółka Akcyjna jest spółką inwestycyjną finansującą rozwój i bieżące potrzeby kapitałowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Smart Venture została powołana do życia i jest zarządzana przez osoby posiadające kilkunastoletnie doświadczenie w transakcjach na rynku kapitałowych i finansowaniu przedsiębiorstw, czerpiących wiedzę z pracy na najwyższych stanowiskach dla międzynarodowych instytucji finansowych, banków, domów maklerskich i dużych krajowych przedsiębiorstw. Kadra Zarządzają Smart Venture zrealizowana kilkaset transakcji finansowania przedsiębiorstw opiewających łącznie na kwotę ponad 2 mld złotych.

Smart Venture S.A. świadczy także dla spółek usługi doradcze m.in. w zakresie:

  • fuzji i przejęć
  • wycen przedsiębiorstw
  • zarządzania płynnością finansową
  • restrukturyzacji przedsiębiorstw
  • emisji obligacji i akcji

Nasi Partnerzy

Do góry