Banki i fundusze

Oferta dla funduszy venture capital

Smart Venture S.A. oferuje funduszom Venture Capital:

  • wspólne inwestycje w przedsiębiorstwa,
  • wsparcie przy wyjściach z inwestycji i pomoc w znalezieniu inwestorów branżowych i finansowych dla spółek portfelowych,
  • finansowanie dłużne dla spółek portfelowych
  • inwestycje w spółki z bazy Smart Venture,
  • doradztwo prawne i finansowe oraz procesy due diligence przy inwestycjach venture capital

Zapraszamy fundusze VC do współpracy !

 

       Oferta dla Banków

Współpraca przy finansowaniu firm

Smart Venture S.A. realizując swoje inwestycje zawsze dba o to aby spółka w którą inwestuje wykorzystywała najbardziej optymalne źródła finansowania. Bardzo chętnie uzupełniamy dostarczane przez nas środki finansowe kredytem bankowym.

Finansując rozwój firm borykających się z przejściowymi kłopotami finansowymi zależy nam aby nasze środki finansowe i udzielone wsparcie ekspercie pozwoliło ustabilizować sytuację finansową firmy i pozwoliło jej w najszybszym terminie uzyskać zdolność kredytową i możliwość korzystania z oferty banków.

Restrukturyzacja klientów banków

W przypadku klientów korporacyjnych banków, którzy mają czasowe problemy ze spłatą kredytów bądź ich gorsze wyniki finansowe spowodowały utratę zdolności bądź zmniejszenie limitów kredytowych oferujemy wsparcie w ich finansowaniu oraz doradztwo eksperckie w celu poprawy ich sytuacji finansowej.

Zapraszamy Banki do Współpracy!

Do góry