Inwestorzy

Smart Venture S.A. umożliwia inwestorom prywatnym dokonywanie inwestycji w polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Inwestorzy mają możliwość dokonywania inwestycji bezpośrednio w konkretne przedsiębiorstwa, bez konieczności lokowania kapitału na zasadzie portfelowej i oddawania środków w zarządzanie funduszowi. Inwestorzy mogą inwestować zarówno w instrumenty dłużne jak i udziałowe przedsiębiorstw. W zależności od preferencji inwestycyjnych mogą obejmować w spółkach akcje, udziały, obligacje lub inne instrumenty finansowe.

Za wyselekcjonowanie i staranne przygotowanie inwestycji odpowiada Smart Venture S.A.

Inwestorzy współpracujący ze Smart Venture S.A. stworzyli Smart Investors Club w skał którego wchodzą osoby będące obecnymi lub byłymi właścicielami polskich przedsiębiorstw oraz osoby zasiadające na kluczowych stanowiskach w polskich i międzynarodowych korporacjach.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub zostać członkiem klubu Smart Investors - kliknij tutaj

 

 

Do góry