Dotacje Unii Europejskiej

Dotacje unijne to środki finansowe, które mają stymulować rozwój gospodarczy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Znaczna część dotacji jest przeznaczona dla przedsiębiorców na wdrażanie innowacji i realizację planów inwestycyjnych. Dotacje są dostępne dla szerokiego grona firm, zarówno małych i rozpoczynających dopiero działalność jak i tych większych i bardziej dojrzałych.

W przypadkach, gdy jest to ekonomicznie uzasadnione a plany rozwoju przedsiębiorstwa pokrywają się z celami określonych programów unijnych zachęcamy przedsiębiorców do wykorzystywania dotacji jako źródła finansowani swojego rozwoju.

    Wraz z partnerami pomagamy przedsiębiorcom przygotować odpowiednie wnioski unijne i pozyskać dotację z programów wdrażanych przez:
  • Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Władze samorządowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Produkty powiązane z tym instrumentem finansowym:

 

Do góry