Faktoring

Faktoring jest narzędziem umożliwiającym firmom pozyskanie środków finansowych przed terminem płatności faktur. Polega na wykupie przez firmę faktoringową nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług. Połączony jest z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.

Smart Venture S.A. wraz ze swoimi partnerami oferuje firmom wykup faktur i pozyskanie potrzebnego kapitału przed terminem ich płatności. Warunki usługi faktoringu są zawsze indywidualnie uzgadniane z przedsiębiorcą.

Produkty powiązane z tym instrumentem finansowym:

 

Do góry