Warranty subskrybcyjne

Warranty subskrypcyjne są instrumentami finansowymi, które uprawniają ich posiadaczy do otrzymania bądź zakupu w przyszłości określonych aktywów bądź praw majątkowych po z góry określonej cenie i na warunkach ustalonych w chwili emisji warrantów subskrypcyjnych. W spółkach akcyjnych warranty subskrypcyjne są bardzo często stosowane jako mechanizm motywacyjny dla kluczowych pracowników i partnerów spółki przyznając im prawo do objęcia akcji spółki po atrakcyjnej cenie.

Smart Venture S.A. pomaga w spółkach opracować i wdrożyć efektywne mechanizmy motywacyjne kluczową kadrę i współpracowników, wykorzystując warranty subskrypcyjne i programy opcyjne, i w ten sposób stymulować wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Produkty powiązane z tym instrumentem finansowym:

 

Do góry