Rafał Chraboł

Wieloletni praktyk w dziedzinie finansów. Doświadczony manager. Absolwent m.in. SGH w Warszawie, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Politechniki Białostockiej. Posiada tytuł magistra ekonomii. Z sukcesem ukończył program Management organizowany przez Kanadyjski Instytut Zarządzania przy udziale Harvard Business School Publishing.  

Z finansami związany od 2000r. Pracował m.in. dla Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A, (grupa Credit Agicole), gdzie był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. W latach 2003-2008 pełnił funkcję dyrektora jednostki biznesowej w BRE Leasing Sp. z o.o.(obecnie grupa mBank S.A) za której utworzenie i rozwój był odpowiedzialny. W latach 2009-2011 pod jego nadzorem konsorcjum firm informatycznych (w tym Comarch S.A. oraz Empathy Software House – obecnie Grupa Unity S.A.) realizowało od podstaw wielokanałowy system sprzedaży e-commerce - multiCommerce. Odpowiedzialny za powodzenie projektu oraz obszar logiki systemowej zarządzał rozproszonym zespołem na terenie całego kraju. Projekt zrealizowany z sukcesem na zamówienie Kontri Sp. z o.o. W 2012r. objął stanowisko dyrektora finansowego w Instal S.A. Odpowiedzialny kompleksowo za politykę finansową, księgowość, controling, administrację oraz kontakty na szczeblu grupy kapitałowej. Stworzył od podstaw system agregacji i zarządzania informacją finansową.   

Aktualnie członek Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych Finexa oraz Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych. 

Posiada kompetencje w zakresie zarządzania projektami potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami czołowego instytutu szkoleniowego APMG International, w tym: Agile Project Management Foundation oraz Agile Project Management  Practitioner.

Do góry